Home / Удирдах алба хаагчид

Удирдах алба хаагчид

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ТУЛГЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Мэргэжил : Эрх зүйч
Цол : Хошууч
Боловсролын зэрэг :Магистр
Ажилласан байдал :
– Хорих 405 дугаар ангид ээлжийн дарга /1998-1999.01.27/
– Хорих 405-р ангид ЭСША ажилтан /1999оны 04-р сараас 1999 оны 06-р сар/
– Хорих 405-р ангид АДБайцаагч /1999 оны 06-р сараас 2000.03.20/
– Хорих 405-р ангид ээлжийн дарга /2000.03.20-2000.05.09/
– Хорих 421-р ангид ХДБайцаагч /2000.05.09-2002.04.03/
– Хорих 413-р ангид ХХГАЭ дэд дарга /2002.04.03-2002.08.28/
– Хорих 419-р ангид АДБайцаагч /2002.11.05-2004.01.26/

-Хорих 419-р ангид Нийгмийн ажилтан /2004.01.26-2004.11.03/

-Хорих 429-р ангид ээлжийн дарга /2004.11.03-2007.06.11/

-Хархорин дахь ШШГА-ны дэд дарга /2007.06.11-2012.11.23/

-Багануур дахь ШШГА-ны дарга /2012.11.23-2017.01-р сар хүртэл/

-Мөнгөн морьтын хорих ангид /2017.01-р сараас 2017 оны 06-р сар /

– Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс- Хорих 419-р нээлтэй ангийн дарга /2017 оны 06- р сараас 2018 оны 08-р сарын 13/

ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/1019 дүгээр тушаалаар тус хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.