Home / Иргэдийн хүлээн авч уулзах хуваарь

Иргэдийн хүлээн авч уулзах хуваарь

ИРГЭДИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ АЛБАН ТУШААЛТАН

Албан тушаал

Хүлээн авах өдөр

Холбоо барих утасны дугаар

Газрын дарга

Даваа-Пүрэв гарагт ажлын цагаар

89039069

Цагдан хорих байрны дарга

86094592

Хүний нөөц, сургалт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

89338011

Ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч

89086339

Шийдвэр гүйцэтгэгч нар

89086081, 89086082, 89086083, 89086338