Оны шилдгүүд

Ахмад Нармандахын Шинэбаяр
Ажилласан он: 2010
Албан тушаал: Цагдан хорих байрны дарга
Товч намтар:
2010-2014 онд ээлжийн дарга
2014-2020 онд төлөөлөгч
2020 оноос Цагдан хорих байрны дарга
ахмад Очирхуяг Хонгор
Ажилласан он: 2013
Албан тушаал: Ээлжийн дарга
Товч намтар:
2013 оноос Цагдан хорих байрны ээлжийн дарга
Ахлагч Эрдэнэцогт Мөнхтулга
Ажилласан он: 2014
Албан тушаал:Нярав
Товч намтар:
2014-2017 онд Цагдан хорих байрны хамгаалалтын ажилтан
2017 оноос нярав
Ахмад Моонон Баянжаргал
Ажилласан он:2011
Албан тушаал: Бага эмч
Товч намтар:
2011 оноос Цагдан хорих байрны Бага эмч
Дэслэгч Цэрэнрэгзэн Намжвандан
Ажилласан он:2015
Албан тушаал: Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч
Товч намтар:
2015-2019 онд шийдвэр гүйцэтгэгч
2019 оны 02 дугаар сараас Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч
Дэслэгч Чойсүрэн Нансалмаа
Ажилласан он:2013
Албан тушаал: Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч
Товч намтар:
2013-2020 онд Хорих 407 дугаар ангид хамгаалалтын ажилтан
2020 оны 01 дүгээр сараас хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч
Дэслэгч Цогтбаатар Хулан
Ажилласан он:2019
Албан тушаал: шийдвэр гүйцэтгэгч
Товч намтар:
2019 оноос шийдвэр гүйцэтгэгч
Ахлах ахлагч Эрдэнэцогт Мөнхтулга
Ажилласан он:2014
Албан тушаал: нярав
Товч намтар:
2014-2017 онд хамгаалалтын ажилтан
2017 оны 09 дүгээр сараас нярав
Дэд ахлагч Хүрэлбаатар Гантөмөр
Ажилласан он:2011
Албан тушаал: Хамгаалалтын ажилтан
Товч намтар:
2010-2011 онд Ли Баянмонгол ХХК-д хамгаалалтын ажилтан
2011-2019 онд МТСекьюрити ХХК-д хамгаалалтын ажилтан
2019 оны 04 дүгээр сарын 2019 оны 08 дугаар сарын хүртэл 419 дүгээр нээлттэй хорих ангид хамгаалалтын ажилтан
2019 оны 08 дугаар сараас хамгаалалтын ажилтан

 

Back to top button