Ахмад ажилтан

АХЛАХ АХЛАГЧ ДЭЛЭГИЙН БАТ-ИЛД

 • Төрсөн он: 1970 оны 08 дугаар сарын 27-нд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт суманд төрсөн.
 • Ажилласан газар: 1991-1992 онд Эрдэнэцагаан сумын Хилийн цэргийн 0146 дугаар ангид жолооч,1992-1994 онд тус сумын Жаргалын зам нэгдэл жолооч,1994 оны 01 дүгээр сараас Сүхбаатар аймаг дахь Хорих байгууллагын удирдах газрын харьяа 459 дүгээр хорих ангид хянагчаар томилогдсон.
 • Гавьяа шагнал:2011 он Албаны төлөө-I зэргийн тэмдэг, 2008 онд Албаны III зэргийн тэмдэг, 2006 он ШШГБ-ын Хүндэт тэмдэг, 2011 онд Ардын хувьсгалын 90 жил, ШШГБ-ын 90 жилийн Хүндэт тэмдэг, 2016 онд ШШГБ-ын 95 жилийн Хүндэт тэмдэг , 2014 онд Осолгүй манлай, ШШГБ-ын Салбарын тэргүүний ажилтан, 2012 онд Сүхбаатар аймгийн 70 жилийн Хүндэт тэмдэг, 2012 онд Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Жуух бичиг, 2014 онд Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр тус тус шагнасан.

АХЛАХ АХЛАГЧ МӨНХӨӨГИЙН БАТДАВАА

 • Төрсөн он :1967 онд Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий суманд төрсөн
 • Ажилласан газар: 2005-2009 онд тус газарт жолооч, 2009-2018 он хүртэл хамгаалалтын ажилтнаар ажиллаж байгаад 2018 онд цэргийн алба хаасны хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэрт гарсан.
 • Гавьяа шагнал: 2011 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/166 дугаар тушаалаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Албаны төлөө III” зэргийн тэмдэг, 2011 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 90 жилийн хүндэт тэмдэг, 2012 онд  Засаг даргын Жуух бичиг, 2013 онд Байгууллагын хөдөлмөрийн алдар, Хөдөлмөрийн алдар алтан медаль, 2013 онд Цэргийн алдар, 2015 онд хүндэт тэмдэг, 2016 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “95 жилийн ойн хүндэт” тэмдэг, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын “Баярын бичиг”, 2018 онд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух бичиг”-ээр тус тус шагнасан байна.

АХЛАХ АХЛАГЧ МООНОНШАРЫН ЭНХБАЯР

 • Төрсөн он: 1967 оны 04 дүгээр сарын 10-нд Сүхбаатар аймгийн Наран суманд төрсөн
 • Ажилласан газар: 1991-2002 онд Сүхбаатар аймаг дахь Засан хүмүүжүүлэх 459 дүгээр хорих ангид хянагч, 2002-2012 онд Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд нярваар ажиллаж байгаад Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2012 оны 11 дүгээр сарын 02-ны Б/822 дугаар тушаалаар цэргийн алба хаасан хугацааны тэтгэвэрт гарсан.
 • Гавьяа шагнал: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад 21 жил ажиллах хугацаандаа 8 удаа байгууллагын оны тэргүүний ажилтан, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх “Албаны төлөө” I, II зэргийн тэмдэг, 2005 онд Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын баярын бичиг, 2006 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны “Хүндэт тэмдэг, 2011 онд Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль, 2011 онд  “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан”, 2012 онд “Цэргийн хүндэт медаль”, 2016 онд “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 95 жилийн оны хүндэт медалиар” тус тус шагнагдсан байна.

АХЛАХ АХЛАГЧ ЦЭНДЖАВЫН ГАНХУЯГ

 • Төрсөн он: 1964 оны 8 дугаар сарын 26-нд Сүхбаатар аймгийн Асгат суманд төрсөн6
 • Ажилласан газар: 1982-1992 онд Сүхбаатар аймгийн холбооны газарт холбоочин, 1992-1998 онд Дэлгэрэх ХК-д нярав, 1998-2002 онд Сүхбаатар аймаг дахь хорих 459 дүгээр ангид нярав, 2002-2013 онд Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хянагчаар ажилласан.
 • Гавьяа шагнал: ШШГБ-ын 90 жилийн ойн Хүндэт тэмдэг, Албаны төлөө-II зэргийн тэмдэг, Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн тэмдэг, ШШГБ-ын салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэг, Сүхбаатар аймгийн 70 жилийн ойн тэмдэг, Монгол Залуучуудын холбооны “Цэргийн алдар”, “Хөдөлмөрийн алдар” тэмдэг, ШШГБ-ын 95 жилийн ойн Хүндэт тэмдэг, Сүхбаатар аймгийн иргэдийн хурлын Хүндэт өргөмжлөл, 2013 оны байгууллагын “Шилдэг ажилтан” өргөмжлөлөөр тус тус шагнасан.

АХЛАХ АХЛАГЧ ШААНДАРЫН МӨНХЦЭЦЭГ

 • Төрсөн он: 1972 онд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт суманд төрсөн.
 • Ажилласан газар: 1991-1997 онд Сүхбаатар аймгийн Хүнсний үйлдвэрт механик, худалдагч, 1988-2013 онд тус газрын архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, 2013 оны 03 дугаар сараас нярваар ажиллаж байсан.
 • Гавьяа шагнал: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад идэвх зүтгэл гарган ажилласан үр дүнг үнэлж 2009 онд “Албаны төлөө-II” зэргийн тэмдэг, 2009 онд Сүхбаатар Засаг даргын “Хүндэт жуух бичиг”, 2011 онд ШШГБ-ын “90 жилийн ойн хүндэт тэмдэг”, 2013 онд ШШГБ-ын “Хүндэт тэмдэг”, 2015 онд ХЗДХЯ-ны “Хүндэт жуух бичиг”, 2016 онд ШШГБ-ын “95 жилийн ойн хүндэт тэмдэг”, ШШГБ-ын “Салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэг”-ээр тус тус шагнасан байна.

ХОШУУЧ ГӨЛГӨӨГИЙН СҮХБААТАР

 • Төрсөн он: 1978 онд Сүхбаатар аймгийн Дарьганга суманд төрсөн.
 • Ажилласан газар: 1999-2001 онд Дорнод аймаг дахь Хорих 445 дугаар ангид хянагч, 2005 оноос тус газарт ээлжийн дарга, ерөнхий жижүүрээр  томилогдон ажиллаж байсан.
 • Гавьяа шагнал: 2008 онд “Албаны төлөө III” зэргийн тэмдэг, 2011 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 90 жилийн “Хүндэт тэмдэг”, 2013 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Хүндэт тэмдэг”, Сүхбаатар аймгийн байгуулагдсаны 70 жилийн ойн “Хүндэт тэмдэг”, 2014 онд Хууль сахиулахын их сургуулийн 80 жилийн “Хүндэт тэмдэг”, 2016 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 95 жилийн ойн “Хүндэт тэмдэг”, “Албаны төлөө I” зэргийн тэмдэг, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух бичиг”, 2018 онд Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”, Монгол Залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу хуульч” тэмдэг, үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлж 2013, 2014, 2015 онд В үнэлгээ, 2016, 2017, 2018, 2019 онд “А” үнэлгээтэй дүгнэгдэж үндсэн цалингийн 40 хувиар, 2020 онд Засгийн газрын салбарын шагнал “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын Тэргүүний ажилтан”, Сүхбаатар аймгийн “Хүндэт иргэн” шагналаар  тус тус шагнагдсан.

БЭЛТГЭЛ ХОШУУЧ ЁНДОНГИЙН ЖАВЗАНДУЛАМ

 • 1966 онд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт суманд төрсөн
 • 1986-2003 онд Орон нутгийн нийтийн аж ахуйн үйлдвэрийн газарт нягтлан бодогч, 2003 оноос тус газрын ахлах нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан.
 • 2006 онд Сангийн яамны “Хүндэт жуух бичиг”, 2009 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Албаны төлөө-III” зэргийн тэмдэг, 2011 онд Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль, 2014 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Хүндэт тэмдэг”, 2016 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “95 жилийн ойн Хүндэт тэмдэг”-ээр тус тус шагнагдсан.

БЭЛТГЭЛ ХОШУУЧ РАВЖИРЫН ЭНХБАТ

 • 1966 онд Сүхбаатар аймгийн Наран суманд төрсөн
 • 1985-1988 онд Сүхбаатар аймгийн МТХУГазрын агуулахад аж ахуйн ачигч, 1990-1993 онд Сүхбаатар аймгийн Шүүхэд нарийн бичгийн дарга, 1993-1997 онд Сүхбаатар аймгийн Шүүхэд дэг сахиулагч, 1997-2002 онд Сүхбаатар аймгийн Сум дундын шүүхийн нарийн бичгийн дарга, 2002-2003 онд Сүхбаатар аймгийн Шүүхэд харуул хамгаалалтын ажилтан
 • 2008 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Албаны төлөө-III” зэргийн тэмдэг, 2011 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Хүндэт тэмдэг”, 2016 онд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух бичиг”, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 90, 95 жилийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр тус тус шагнасан.

ХУРАНДАА  САНДАГДОРЖИЙН СОЁЛБААТАР

 • 1977 онд Говь-Алтай аймгийн Бугат суманд төрсөн
 • 1999-2003 онд Хорих 413 дугаар ангид ахуй дэглэмийн байцаагч, 2003-2008 онд Хорих 439 дүгээр ангид гүйцэтгэх ажил, харуул хамгаалалт эрхэлсэн дэд дарга, 2008-2018 онд Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга, 2020 оноос ШТН Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын даргаар ажиллаж байна. Хурандаа С.Соёлбаатар нь 2008-2018 онд Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын даргаар ажиллаж байсан.
 • Түүний хөдөлмөр зүтгэлийг нь үнэлж Цэргийн хүндэт медаль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын Тэргүүний ажилтан, Хүндэт тэмдэг, Тэргүүний шийдвэр гүйцэтгэгч, Албан төлөө-II зэргийн тэмдэг, Цагдаагийн байгууллагын Хүндэт тэмдгээр тус тус шагнагдсан байна

ХУРАНДАА  ШАГДАРЫН ДАШНЯМ

 • 1957 онд Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Баян хүрээ гэдэг газар төрсөн.
 • 1977-1978 онд Сүхбаатар аймгийн Наран суманд хэсгийн төлөөлөгч, 1978-1980 онд Сүхбаатар аймгийн Цагдаагийн хэлтэст төлөөлөгч, 1980-1988 онд Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд хэсгийн төлөөлөгч, 1988-1993 онд Сүхбаатар аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн орлогч дарга, 1993-1997 онд Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын Цагдаагийн тасгийн дарга, 1996-2003 онд Сүхбаатар аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга, 2008-2009 онд аж ахуйн дарга зэрэг албан тушаалыг эрхэлж байсан.
 • 1979 онд УЦСЕГ-ын Аварга төлөөлөгч, Цагдаагийн болон НАХЯ-ны Хүндэт тэмдэг, 1980, 1981 онд НАХЯ-ны дэд аварга төлөөлөгч, 1991 онд “Цэргийн гавьяаны одон”, 2000 онд Сүхбаатар аймгийн ИТХ-ын “Хүндэт тэмдэг”, 2003 онд Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын “Хүндэт жуух бичиг”, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын “Хүндэт иргэн” цол тэмдэг, 2002 онд “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”, Ардын хувьсгалын 70, 80, 90 жилийн ойн медаль, 2006 онд Их эзэн Чингис хааны мэндэлсний 800 жилийн ойн медаль, 2008 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Албаны төлөө-II” зэргийн тэмдэг, 2016 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэ байгууллагын “95 жилийн ойн Хүндэт тэмдэг”-ээр тус тус шагнагдаж байсан.

ЧОЙЖИЛЖАВЫН СУМЪЯА

 • 1952 онд Сүхбаатар аймгийн  Онгон сумын 3-р багийн бөөр хэмээх газар төрсөн.
 • 1974-1975 онд Сүхбаатар аймгийн прокурорт хэсгийн прокурор, 1975-1977 онд Дорнод аймгийн  хуулийн зөвлөгөө өгөх газар өмгөөлөгч хуулийн зөвлөх, 1977-1984 онд Өвөрхангай аймгийн хууль зүйн зөвлөгөө өгөх газар өмгөөлөгч, Монгол Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн, 1984-1985 онд Өвөрхангай аймгийн Сант сумын Ардын депутатын хурлын захиргаанд зааварлагч, 1985-1987 онд тус сумын Үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөлийн дарга, 1987-1988 онд тус аймгийн хуулийн зөвлөгөө өгөх газар хуулийн зөвлөгч, 1988-1991 онд Өвөрхангай аймгийн хуулийн хэлтэст кодфикаторч, хуулийн зөвлөх, 1991-1999 онд Өвөрхангай аймгийн хууль зүйн хэлтэст тогтоол гүйцэтгэгч, шүүхийн тогтоол гүйцэтгэгч, 1999-2002 он хүртэл Өвөрхангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тасгийн дарга, ахлах гүйцэтгэгч, 2002-2003 онд Өвөрхангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дэд дарга, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, 64 дүгээр тойрогт шийдвэр гүйцэтгэх эрх авч шийдвэр гүйцэтгэгчээр  ажиллаж байгаад тэтгэвэрт гарсан.
 • 2008 онд “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”, Ардын хувьсгалын 50, 60, 70 жилийн ойн медаль, Улс тунхагласны 800 жилийн ойн медаль, 2006 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Хүндэт ажилтан тэмдэг”, 2008 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Албаны төлөө-II” зэргийн тэмдгээр тус тус шагнасан байна.

ЭНЭБИШИЙН ОЮУНЧИМЭГ

 • 1963 онд Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар суман төрсөн
 • 1981-1984 онд Сүхбаатар аймгийн Монгол Ардын намын хороонд бичиг хэргийн эрхлэгч, 1984-1987 онд Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хуулийн хэлтэст нарийн бичгийн дарга, 1987-1992 онд Сүхбаатар аймгийн Шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, шийдвэр гүйцэтгэгч, 1992-2015 он хүртэл тус газрын Шийдвэр гүйцэтгэх тасгийн шийдвэр гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан.
 • 2011 онд “Цэргийн хүндэт медаль”, 2002 онд байгууллагын шилдэг ажилтан, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Албаны төлөө-I, II, III”  зэргийн тэмдгээр тус тус шагнасан.
Back to top button