Home / Uncategorized / Ажлын байрны сул орон тоо

Ажлын байрны сул орон тоо

Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар нь жолоочийн нэг орон тоо дутуу байна.