Home / Хүний нөөцийн заавар / Харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтын элсэлт эхэллээ.

Харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтын элсэлт эхэллээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүниы сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх сургалтандаа элсэлтээ авч эхэллээ. Бүртгэл 2019 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 23-ны өдрийг хүртэл Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 02 тоот өрөөнд явагдана.