Home / Мэдээ, мэдээлэл / оны шилдэгүүддээ тодрууллаа.

оны шилдэгүүддээ тодрууллаа.

2018 онд бусдыгаа манайлан байгууллагын “Хөдөлмөрийн аварга”-аар хорихоос өөр төрлийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч Б.Одончимэг, “2018 оны шилдэг офицер”-оор ерөнхий жижүүр, ахлах дэслэгч О.Хонгор, “2018 оны шилдэг ахлагч”-аар хамгаалалтын ажилтан, ахлагч Г.Хүрэлбаатар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух бичиг”-ээр хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч М.Батдаваа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын “Баярын бичиг”-ээр хүний тоо бүртгэлийн байцаагч, дэслэгч Ц.Батзориг, Сүхбаатар аймгийн ИТХ-ын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр төлөөлөгч, ахмад Н.Шинэбаяр, Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын “Баярын бичиг”-ээр ерөнхий жижүүр, хошууч Г.Сүхбаатар, ахлах нягтлан бодогч, ахмад С.Түвшинжаргал, хуяглан хүргэлтийн ажилтан, дэслэгч С.Энхбат, Монгол Залуучуудын холбооны “Тэргүүний залуу тэмдэг”-ээр ахмад С.Түвшинжаргал, “Тэргүүний залуу хуульч тэмдэг”-ээр ахлах дэслэгч Б.Одончимэг, хошууч Г.Сүхбаатар, “Хөдөлмөрийн алдар тэмдэг”-ээр ахлах дэслэгч О.Хонгор, ахлагч Э.Мөнхтулга, “Залуучуудын зүтгэлтэн тэмдэг”-ээр ахмад М.Баянжаргал нарыг шагнаж урамшууллаа.