Home / Мэдээ, мэдээлэл / Сургалт зохион байгуулж эхэллээ

Сургалт зохион байгуулж эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/169 дүгээр “Хөтөлбөр батлах тухай” тушаалын дагуу Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, ажлын байран дээр дадлагажуулах болон бие бялдарын өв тэгш байдал, цэргийн хэргийн мэдлэгийг дээшлүүлж, хөрвөх чадвартай хүний нөөцийг бэлтгэх зорилгоор албаны сургалтыг 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж эхэллээ.