ОЛОН НИЙТИЙН ЭРГҮҮЛИЙН ҮҮРГИЙГ ГҮЙЦЭТГЭВ.

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журмыг хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах коронавирусийн цар тахлаас хүн амыг урьдчилан сэргийлэхэд иргэн, хуулийн этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын захирамжаар Баруун-Урт сумын төвд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийг “Олон нийтийн эргүүл”-д ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн. 2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр тус газрын алба хаагчид Цагдаагийн газрын алба хаагч нартай хамтран эргүүлийг үүргийг гүйцэтгэн ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button