2020-2021 АЛБАНЫ СУРГАЛТЫГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

Тус газар нь 2020-2021 онд зохион байгуулах албаны сургалтыг  батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулах сургалтыг Улсын хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдал зарласантай холбогдуулан хорио цээрийн дэглэмийг баримтлах үүднээс алба хаагчдын танхимын сургалтыг түр зогсоосон боловч сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах үүднээс цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button