АЙМАГ, ОРОН НУТГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОВ.

2021 оны 02 дугаар сарын 23-аас 24-ний өдрүүдэд Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлаг, албадын дарга нар, бүх сумдын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нарын оролцсон удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа.

Зөвлөгөөнд тус газрын газрын дарга, хурандаа П.Наранбаатар “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2020 онд хийсэн ажлын талаарх мэдээлэл”-ийг хийж, тус газрын 2021 оны хийх ажлын төлөвлөгөөг танилцуулав. Зөвлөгөөнөөр Сүхбаатар аймгийн Засаг даргатай эрхлэх асуудлын хүрээнд 2021 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button