“ЦЭВЭР БИЧИГТЭН” УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

“Ахлагчийн зөвлөл”-өөс 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр нийт алба хаагчдын дунд төрийн албан ёсны хэл болох монгол хэл, бичгийн найруулга, зөв бичих дүрмийн хэрэглээний талаарх “Цэвэр бичигтэн”, “Сайхан бичигтэн” уралдааныг зарлан зохион байгуулсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button