МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН САЙХАН

Д.Сүхбаатарын нэрэмжит 10 жилийн 1 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн 7в ангийн эцэг, эхийн зөвлөлтэй хамтран сурагчдад олон төрлийн ажил, мэргэжлийн үнэ цэнийг ойлгуулах, эцэг, эх, асран хамгаалагч нарынхаа ажил мэргэжилтэй танилцуулах зорилгоор “Мэргэжил бүхэн сайхан” 5 хоногийн аяныг зохион байгуулан дэмжлэг үзүүлэн оролцсон.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button