2020 ОНД ХИЙСЭН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

Өмнөх оны төлөвлөгөөнөөс биелэгдээгүй буюу 4х6 харьцаатай нарийн ногооны хүлэмжийн асуудлыг дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан бүрэн шийдвэрлэж, нарийн ногоо тариалж, дотоодын хэрэгцээгээ хангасан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button