АЯНД НЭГДЭВ

Covid-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд хөл хорио тогтоосон цэгүүдэд үүрэг гүйцэтгэж буй хууль хүчний байгууллагуудын алба хаагчдадаа халуун хоол, аарцаар үйлчилсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button