“БИ ГЭР БҮЛТЭЙГЭЭ” СЭЛФИ ЗУРГИЙН УРАЛДААН

“Хүүхэд, гэр бүлийн зөвлөл”-өөс  “Дэлхийн гэр бүлийн өдөр”-ийг угтан 2020 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 10 хоногийн хугацаатай “Би гэр бүлтэйгээ” сэлфи зургийн уралдааныг зохион байгуулж дүгнэн, амжилттай оролцсон алба хаагчдыг өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулав.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button