“ЦАСНЫ БАЯР” ӨДӨРЛӨГ

Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас 2020 оныг “Алба хаагчийн мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлж, нийгмийн баталгааг сайжруулан хамтач ажиллагааг хэвшүүлэх жил” болгон зарласантай холбогдуулан алба хаагчдын харилцаа, ёс зүй, хамтын үйл ажиллагааны оролцоог хангаж, алба хаагчдыг 3 багт хувааж, амтат ширээ, олс таталт, тэнцвэрт алхаа, цасны хөл бөмбөгийн тэмцээнийг зохион явуулсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button