ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭВ.

2020 онд цэргийн алба хаасан хугацааны тэтгэвэрт гарсан хошууч Г.Сүхбаатар, ахмад, шийдвэр гүйцэтгэгч Э.Оюунчимэг нарт хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулсан ба нийт ахмадууддаа хүндэтгэлийн зоог барьсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button