БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СУРТАЛЧИЛЛАА.

Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар нь жил бүр уламжлал болгон зохион байгууллагддаг “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр”-ийг угтан зохион байгуулсан дээрх арга хэмжээнүүдийг орон нутгийн BBS телевизээр цацан, байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилан ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button