ИРГЭН ТАНЫ СОНОРТ

Сүхбаатар аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран “Иргэн таны сонорт” 30 минутын нэвтрүүлгийг бэлтгэн, орон нутгийн телевизээр цацаж, байгууллагаа иргэдэд сурталчилсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button