СПОРТЫН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдрийг тохиолдуулан  алба хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх,  бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, хамт олныг төлөвшүүлэх, нөхөдтэйгөө танилцах, хамтран ажиллах, тэдний идэвх санаачилгыг нэмэгдүүлэхэд зорилгоор “Спорт амралтын өдөрлөг”-ийн арга хэмжээг зохион байгуулж, амжилттай оролцсон баг тамирчдыг өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулав.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button