ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр тус газарт шинээр томилогдсон ахлах нягтлан бодогч, дэслэгч Д.Болорчимэг, архив, бичиг хэргийн ажилтан, дэд ахлагч Э.Энхцэцэг нарыг Төрийн жинхэнэ алба хаагчийн болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангарагыг өргүүлсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button