Home / Мэдээ, мэдээлэл / Үл хөдлөх хөрөнгийн албадан дуудлага худалдаа

Үл хөдлөх хөрөнгийн албадан дуудлага худалдаа

Сүхбаатар аймаг дахь ШШГГ-аас үл хөдлөх эр хөрөнгө хувийн орон сууц, газрын 2 дахь удаагийн дуудлага худалдааг 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр 10 цагт зохион байгуулна.