Home / Мэдээ, мэдээлэл / Алба хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамрууллаа.

Алба хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамрууллаа.

Тус газар нь жил бүр алба хаагчдыг өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тогтмол хамруулж байна.

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар алба хаагчдын эрүүл нэгдсэн оношилгоо, шинжилгээнд 2 удаа бүрэн хамруулсан.