Home / Хүний нөөцийн заавар

Хүний нөөцийн заавар

Харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтын элсэлт эхэллээ.

Харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтын элсэлт эхэллээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүниы сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын ажилтан” бэлтгэх сургалтандаа элсэлтээ авч эхэллээ. Бүртгэл 2019 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 23-ны өдрийг ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-ын ажилтны ёс зүйн дүрэм

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2017 оны 03 сарын 10-ны өдөр         Дугаар А/51                               Улаанбаатар хот Дүрэм батлах тухай Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2, 8.4, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны сахилгын ...

Дэлгэрэнгүй »