Home / Author Archives: sukhbaatar sukhbaatar (page 3)

Author Archives: sukhbaatar sukhbaatar

Сургалт зохион байгуулж эхэллээ

Сургалт зохион байгуулж эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/169 дүгээр “Хөтөлбөр батлах тухай” тушаалын дагуу Сүхбаатар аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтсийн алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, ажлын байран дээр дадлагажуулах болон бие бялдарын ...

Дэлгэрэнгүй »

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшуулах гэрээ цуцласан талаар

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын 4 дүгээр зүйлд “2002 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр баталсан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 9.2 дахь хэсэг, 83 дугаар зүйлд заасан шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшуулалтай холбогдох заалтыг 2017 оны төсвийн жил ...

Дэлгэрэнгүй »

ШШГБ-ын ажилтны ёс зүйн дүрэм

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ 2017 оны 03 сарын 10-ны өдөр         Дугаар А/51                               Улаанбаатар хот Дүрэм батлах тухай Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2, 8.4, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны сахилгын ...

Дэлгэрэнгүй »